Jesteś tutaj: Strona główna
Projekty EFS
Statystyki graficzne

Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce pozyskał dodatkowe środki na aktywizację osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce informuje, że pozyskał dodatkowe środki z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 693.900 zł na aktywizację osób bezrobotnych.

 

Pozyskane środki są przeznaczone na realizację programu „Nowa droga” skierowanego do bezrobotnych zamieszkujących na wsi.

 

Wartość programu: 822.200 zł, z tego: 693.900 zł - środki z rezerwy MRPiPS; 128.300 zł – środki Funduszu Pracy z limitu 2018r.

Okres realizacji: 01.06.2017r. – 31.03.2018r.

Liczba osób do aktywizacji: 80

Formy wsparcia: staż (20 osób), prace interwencyjne (25 osób), roboty publiczne (30 osób), wyposażenie stanowiska pracy (2 osoby), jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (3 osoby).

 

Celem programu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z powiatu sokólskiego, zamieszkujących na wsi poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia w wejściu na rynek pracy i pomocy w uzyskaniu zatrudnienia.

Beneficjentom programu zostanie udzielone wsparcie w postaci: poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy oraz jednej z form aktywizacji przewidzianej w programie.

 

Zapraszamy osoby bezrobotne oraz pracodawców zainteresowanych udziałem
w programie do składania wniosków na organizację ww. form aktywizacji
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce.

 

Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania limitu środków finansowych
i rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulaminami urzędu.

 

Druki wniosków na organizację ww. form dostępne są w siedzibie i na stronie internetowej urzędu w zakładkach:

Dla pracodawców i przedsiębiorców - Dokumenty do pobrania

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Dokumenty do pobrania

 

 

Sporz. E.Wilkiel

specjalista ds. programów

Aktualność dodana przez: Agnieszka Kirejczyk (2017-06-05 13:49:20) , zredagowana przez: Agnieszka Kirejczyk (2017-06-07 09:51:28)
Data wydarzenia : 2017-06-05
Data publikacji : 2017-06-05

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupsokolka.pl/wydarzenie/249/powiatowy-urzad-pracy-w-sokolce-pozyskal-dodatkowe-srodki-na-aktywizacje-osob-bezrobotnych