Jesteś tutaj: Strona główna
Projekty EFS
Statystyki graficzne

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy 28.04.2017r.

     Dnia 28 kwietnia 2017r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Sokółce. Spotkanie zapoczątkowane zostało przyjęciem przez członków Rady protokołu z poprzedniego posiedzenia. Kolejnym punktem było przedstawienie przez  Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce Małgorzatę Ejsmont sprawozdania z działalności urzędu za 2016r. oraz sprawozdania z wykorzystania środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego w 2016r. Pani Dyrektor szczegółowo omówiła  racjonalność gospodarowania środkami Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego. Członkowie Rady wysłuchali także prezentacji na temat  aktualnej sytuacji na rynku pracy w powiecie sokólskim.

     Pani Dyrektor  przedstawiła zmiany w  Planie wydatków Funduszu Pracy na 2017r. na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz finansowania innych fakultatywnych zadań spowodowane włączeniem do realizacji dwóch nowych programów, skierowanych na aktywizację osób bezrobotnych, na które PUP pozyskał w 2017r. środki z rezerwy MRPiPS.

     Ponadto Dyrektor omówiła projekt Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPWP na lata 2014-2020,  realizowany w okresie: od listopada 2016 r. do grudnia 2021 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności co najmniej 484 podlaskich przedsiębiorstw z sektora MŚP poprzez dostosowanie kompetencji i kwalifikacji co najmniej 2424 pracowników.

(inf.  o programie PSF zamieszczona na stronie internetowej PUP w Sokółce dn.28.04.2017r)

     Po omówieniu wszystkich punktów posiedzenia Przewodniczący Rady podziękował wszystkim zebranym za uczestnictwo i aktywny udział w posiedzeniu.

 

 

Sporządziła: Inspektor Aneta Joszczyk

09.05.2017r.

Aktualność dodana przez: Agnieszka Kirejczyk (2017-05-09 13:42:09) , zredagowana przez: Agnieszka Kirejczyk (2017-05-09 13:45:07)
Data wydarzenia : 2017-05-09
Data publikacji : 2017-05-09

Galerie zdjęć

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupsokolka.pl/wydarzenie/243/posiedzenie-powiatowej-rady-rynku-pracy-28-04-2017r-