Jesteś tutaj: Strona główna
Projekty EFS
Statystyki graficzne

Wydarzenia Kanał RSS: Wydarzenia

Od 01 sierpnia 2017 r. można wnioskować o 500+ na nowy okres świadczeniowy.

Już od 1 sierpnia można składać wnioski o 500+ na nowy okres świadczeniowy. Dotyczy to rodzin zainteresowanych kontynuowaniem korzystania z tej formy wsparcia, jak i tych rodzin, które chcą dołączyć do rządowego programu „Rodzina 500 plus”. 

Ważne informacje dla pobierających stypendium po 01.01.2016r. o zmianie przepisów o opodatkowaniu

Nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów. Stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy otrzymane w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. zostały zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. To oznacza, że urząd skarbowy na wniosek podatnika (osoby która otrzymała takie stypendium) zwróci nadpłacony podatek. 

Sokólski rynek pracy w czerwcu 2017r.

Poziom bezrobocia w rejonie działania PUP w Sokółce wg stanu na koniec czerwca 2017r. wyniósł  3216 osób, w tym 1348kobieti był o 719 osób niższy od stanu z końca czerwca 2016r. W stosunku do maja 2017r. stan bezrobocia w czerwcu 2017r. był niższy o 74 osoby. Liczba osób nowo rejestrujących się w czerwcu 2017r. wyniosła 345 i była o 29 osób wyższa w stosunku do liczby osób rejestrujących się w czerwcu  2016r. Natomiast  liczba wyrejestrowanych  osób  bezrobotnych  wyniosła  419  i była niższa o 2 osób  w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. 

Wolne środki na refundację części kosztów poniesionych na zatrudnienie osób do 30 r.ż.

Jesteś pracodawcą lub przedsiębiorcą, który chce zatrudnić osobę do 30 roku życia?

Skorzystaj z naszego wsparcia w ramach refundacji określonej w art. 150f ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645).