Jesteś tutaj: Strona główna
Projekty EFS
Statystyki graficzne

Wydarzenia Kanał RSS: Wydarzenia

Sokólski rynek pracy w czerwcu 2017r.

Poziom bezrobocia w rejonie działania PUP w Sokółce wg stanu na koniec czerwca 2017r. wyniósł  3216 osób, w tym 1348kobieti był o 719 osób niższy od stanu z końca czerwca 2016r. W stosunku do maja 2017r. stan bezrobocia w czerwcu 2017r. był niższy o 74 osoby. Liczba osób nowo rejestrujących się w czerwcu 2017r. wyniosła 345 i była o 29 osób wyższa w stosunku do liczby osób rejestrujących się w czerwcu  2016r. Natomiast  liczba wyrejestrowanych  osób  bezrobotnych  wyniosła  419  i była niższa o 2 osób  w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. 

Wolne środki na refundację części kosztów poniesionych na zatrudnienie osób do 30 r.ż.

Jesteś pracodawcą lub przedsiębiorcą, który chce zatrudnić osobę do 30 roku życia?

Skorzystaj z naszego wsparcia w ramach refundacji określonej w art. 150f ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645).

Nabór wniosków na działania z zakresu reintegracji społeczno- zawodowej

Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski ogłasza nabór wniosków nr 8/2017 o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD. Przedmiotem naboru RPPD.09.01.00-IZ.00-20-033/17 jest udzielenie wsparcia projektom na rzecz reintegracji, zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski 2014-2020. 

Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce pozyskał dodatkowe środki na aktywizację osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce informuje, że pozyskał dodatkowe środki z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 693.900 zł na aktywizację osób bezrobotnych.