Jesteś tutaj: Strona główna
Projekty EFS
Statystyki graficzne

Wydarzenia Kanał RSS: Wydarzenia

Zmiany w rejestracji oświadczeń dla cudzoziemców

Od 1 września 2017 r. powiatowe urzędy pracy  nie rejestrują oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi przewidujących wykonywanie pracy przez cudzoziemca po dniu 31 grudnia 2018 r. Oznacza to, że od 1 września do końca grudnia 2017 r. możliwe będzie rejestrowanie oświadczeń przewidujących pracę cudzoziemca nie dłużej niż do końca 2018 r. (na okres do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy).

Sokólski rynek pracy w lipcu 2017r.

Poziom bezrobocia w rejonie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce wg stanu na koniec lipca 2017r. wyniósł  3241 osób, w tym 1396kobieti był o 685 osób niższy od stanu z końca lipca 2016r. W stosunku do czerwca 2017r. stan bezrobocia w lipcu 2017r. był wyższy o 25 osób.

PUP w Sokółce zaprasza do składania wniosków na organizację staży w ramach: „Program 30+”

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych powyżej 30 r.ż. zarejestrowanych w PUP w Sokółce. Wnioski należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce, ul. Kryńska 40, 16 - 100 Sokółka.

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie środków z rezerwy KFS

Ogłoszenie o naborze wnioskówo przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników