Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Zasiłek dla bezrobotnych » Wysokość wypłacanego zasiłku
Projekty EFS
Statystyki graficzne

Wysokość wypłacanego zasiłku

 

1. Zasiłek obniżony - 80% gdy staż pracy jest mniejszy niż 5 lat -593,70 zł w okresie pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku, 466,20 zł miesięcznie w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku. 2. Zasiłek podstawowy - 100% gdy staż pracy wynosi od 5 do 20 lat - 742,10 zł w okresie pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku, 582,70 zł miesięcznie w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku. 3. Zasiłek podwyższony - 120% gdy staż pracy wynosi co najmniej 20 lat - 890,60 zł w okresie pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku, 699,30 zł miesięcznie w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku.

Prawo do stypendium przysługuje osobie bezrobotnej w okresie odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia oraz w okresie nauki w szkole ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej albo w szkole wyższej, gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych.

 

Stypendium dla bezrobotnych wynosi: w okresie odbywania szkolenia:
120% zasiłku podstawowego dla bezrobotnych tj. 890,60 zł brutto miesięcznie pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie; w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie,
20% zasiłku podstawowego dla bezrobotnych tj. 148,50 zł brutto miesięcznie – osobom, które w trakcie szkolenia podjęły zatrudnienie
w okresie kontynuowania nauki:
100% zasiłku podstawowego dla bezrobotnych tj. 742,10 zł brutto miesięcznie, wypłacane przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia nauki (stypendium przysługuje pod warunkiem nieprzekroczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej; do dochodu nie wlicza się kwoty tego stypendium)
20% zasiłku podstawowego dla bezrobotnych tj. 148,50 zł brutto miesięcznie, dla osób które w trakcie nauki podjęły zatrudnienie
w okresie odbywania stażu:
120% zasiłku podstawowego dla bezrobotnych tj. 890,60 zł brutto miesięcznie.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-11-13 09:41:27)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupsokolka.pl/strona/wysokosc-wyplacanego-zasilku/167