Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Wykaz Działów
Projekty EFS
Statystyki graficzne

Wykaz Działów

 
Imię i nazwiskoNr pokojuTelefon Zakres udzielanych informacji
Małgorzata Ejsmont 18A 85 722 90 10 Dyrektor
Aneta Joszczyk 18 85 722 90 10 Sekretariat
DZIAŁ ORGANIZACYJNO - ADMINISTRACYJNY
Urszula Kułak 23 85 722 90 17 Kierownik Działu, kadry
Agnieszka Kirejczyk 5 85 722 90 19 informatyk, statystyka
Marek Łowczecki 24 85 722 90 18 archiwum, BHP
DZIAŁ FINANSOWO - KSIĘGOWY
Paulina Stelmaszek 20 85 722 90 15 Główny Księgowy
Teresa Nietupska 19 85 722 90 16 księgowość budżetu
Stanisława Bielska księgowość Funduszu Pracy i EFS
DZIAŁ EWIDENCJI I ŚWIADCZEŃ
Marta Szlis 6 85 722 90 32 Kierownik Działu, odowłania od decyzji, nienależnie pobrane świadczenia
Dorota Kowejsza stan. 11 85 722 90 35 rejestracja
Agnieszka Normantowicz 7 85 722 90 36 potwierdzanie gotowości do pracy, zasiłki, stypendia stażowe EFS, stypendia za czas szkolenia
Agata Kukuć 7 85 722 90 37 potwierdzanie gotowości do pracy, stypendia stażowe, zasiłki
Anna Olechno 8 85 722 90 38 płatnik, potwierdzanie gotowości do pracy, zasiłki
CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
DZIAŁ USŁUG RYNKU PRACY
Monika Wiszowata stan. 6 85 722 90 23 Kierownik Działu, KFS, szkolenia
Julita Fiłonowicz stan. 2 85 722 90 33 pośrednictwo pracy
Agnieszka Bagan stan. 3 85 722 90 27 pośrednictwo pracy
Zuzanna Akimowicz stan. 4 85 722 90 12 poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa
Janina Łowczecka stan. 5 85 722 90 34 poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa
Grażyna Kalenik stan. 7 85 722 90 31 pośrednictwo pracy
Grażyna Kuźma stan. 8 85 722 90 28 pośrednictwo pracy
Zofia Żółtko - Klepacka stan. 9 85 722 90 29 pośrednictwo pracy
Elżbieta Ołdziejewska stan. 10 85 722 90 39 pośrednictwo pracy, EURES
DZIAŁ INSTRUMENTÓW  RYNKU PRACY
Jolanta Kuderewska 17 85 722 90 25 Kierownik Działu
Anna Olechno 9 85 722 90 20 bony na zasiedlenie, refundacja części kosztów za zatrudnienie osób do 30 r. ż.
Marta Kuźma 9 85 722 90 30 dotacje na podjęcie działalności gospodarczej, wyposażenie stanowisk pracy, PFRON
Ewa Ciszyńska 26 85 722 90 21 prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne

Alicja Januszkiewicz

26 85 722 90 24 staże, przygotowanie zawodowe, zwrot kosztów dojazdu

Joanna Sawicka

26 85 722 90 24  staże, przygotowanie zawodowe, zwrot kosztów dojazdu
DZIAŁ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW
Maria Julita Budrowska 10 85 722 90 26 Kierownik Działu
Edyta Wilkiel 10 85 722 90 22 programy z rezerwy Ministra, realizacja działań aktywizacyjnych, projekty EFS
Karol Puszko stan. 1 85 722 90 42 projekty EFS
Artur Juchnik 24 85 722 90 18 projekty EFS 

 

 

Wykaz Referatów PUP w Sokółce Filia w Dąbrowie Białostockiej: Centrala: 85 712 66 40; 85 712 12 03; 85 712 10 58

 

Imię i nazwisko Nr pokoju Telefon Zakres udzielanych informacji
Antoni Hrynkiewicz 3 85 712 66 47 Z-ca Dyrektora
  2 85 712 66 40 Sekretariat
STANOWISKO DS. ADMINISTRACYJNYCH, INFORMATYKI, STATYSTYKI I ARCHIWUM
Artur Orpik 2, 5 85 712 66 51 sekretariat, informatyk, statystyka, archiwum, sprawy administracyjne
STANOWISKO DS. EWIDENCJI I ŚWIADCZEŃ
Teresa Orpik 1 85 712 66 45 realizacja wypłat świadczeń dla bezrobotnych, ubezpieczenia społeczne i zdrowotne bezrobotnych, odwołania od decyzji
Izabela Sulima 1 85 712 66 46 rejestracja osób bezrobotnych, informacja, wydawanie zaświadczeń
CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
REFERAT USŁUG RYNKU PRACY, REFERAT INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY
Halina Niedźwiedź 7 85 712 66 50 Kierownik Referatów, dotacje na podjęcie działalności gospodarczej
Marzanna Stypułkowska stan. 2 85 712 66 48 pośrednictwo pracy, prace interwencyjne, roboty publiczne, wyposażenie/doposażenie stanowisk pracy, projekty EFS, refundacja części kosztów za zatrudnienie osób do 30 r. ż.
Grażyna Zajęczkowska stan. 1 85 712 66 53 pośrednictwo pracy, staże, bony stażowe, PFRON
Halina Rogozińska 4 85 712 66 56 poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa
Danuta Bajko stan. 4 85 712 66 43 szkolenia, bony szkoleniowe, przygotowanie zawodowe, KFS, bony na zasiedlenie, zwrot kosztów dojazdu, prace społecznie użyteczne
Jan Janucik stan. 3 85 712 66 42 pośrednictwo pracy
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-11-13 10:12:54)
Zredagowana przez: Agnieszka Kirejczyk (2017-08-21 14:45:28)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupsokolka.pl/strona/wykaz-dzialow/169