Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Utrata statusu poszukującego pracy
Projekty EFS
Statystyki graficzne

Utrata statusu poszukującego pracy

Zarejestrowana osoba traci status poszukującego pracy, jeśli:

 

1)  nie utrzymuje kontaktu z powiatowym urzędem pracy co najmniej raz na 90 dni w celu potwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie. Utrata statusu następuje na okres 120 dni;

 

2)  nie stawiła się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie, który został ustalony między poszukującym pracy a tym urzędem, i nie powiadomiła w terminie 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa. Utrata statusu następuje na okres 120 dni;

 

3)  nie podjęła przygotowania zawodowego dorosłych albo nie podjęła lub przerwała indywidualny plan działania, szkolenie, studia podyplomowe (dotyczy studiów podyplomowych, których koszty sfinansowano w Funduszu Pracy), albo uczestnictwo w programie specjalnym lub nie przystąpiła do egzaminu (dotyczy egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych, tytułów zawodowych lub  licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu, których koszty zostały sfinansowane ze środków Funduszu Pracy). Utrata statusu następuje na okres 120 dni;

 

4)  złożyła wniosek o rezygnację z pomocy określonej w ustawie świadczonej przez powiatowy urząd pracy. Utrata statusu następuje na okres 120 dni.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:28:05)
Zredagowana przez: Urszula Kułak (2012-11-29 21:26:44)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupsokolka.pl/strona/utrata-statusu-poszukujacego-pracy/45