Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Realizowane » Program 30+
Projekty EFS
Statystyki graficzne

Program 30+

 

Informacja z realizacji konkursowego projektu partnerskiego pn. 
„Program 30+" 
dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekt: realizowany w partnerstwie z Powiatem Białostockim/
Powiatowym Urzędem Pracy w Białymstoku na podstawie
umowy nr UDA-RPPD.02.01.00-20-0135/16-00 z dnia 17.03.2017r.
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego (RPOWP) na lata 2014-2020 dofinansowany ze środków
Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego
Oś Priorytetowa II:                         Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa
Działanie 2.1.: Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez
zatrudnienia oraz osób 
poszukujących pracy przy wykorzystaniu
aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie 
mobilności zasobów
pracy
Okres realizacji: 01.07.2017 – 31.11.2018
Budżet: wartość całkowita projektu:  1 935 185,10 zł  
w tym dofinansowanie z UE   1 644 907,33 zł
z czego Powiat Sokólski           967 709,10 zł
w tym dofinansowanie z UE      822 552,73 zł
Grupa docelowa:

osoby od 30 roku życia, zarówno kobiety jak i mężczyźni, zarejestrowane
w PUP w Sokółce jako osoby bezrobotne, należące do I lub II profilu pomocy

oraz do jednej z następujących grup: osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach

 

Celem projektu na obszarze Powiatu Sokólskiego jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia 112 osób, w tym 47 kobiet, powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy. Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 56 osób zarejestrowanych w PUP w Sokółce.

 

 

Lp. Formy wsparcia Plan Wykonanie*
Liczba
osób objętych
Budżet
(w zł.)
Liczba osób objętych
Budżet
(w zł.) 
1. Poradnictwo zawodowe 112 9.322,75 10 5.866,75
2. Pośrednictwo pracy 112 18.645,50 10 11.643,19
3. Organizacja staży 68 527.656,00 4 30.811,59
4. Organizacja prac interwencyjnych 44 250.800,00 5 28.446,81
5. Koszty pośrednie - 161.284,85 - 39.388,01
Razem: 112 967.709,10 10 116.156,35
Rezultaty
Liczba osób pracujących, łącznie
z prowadzącymi działalność na własny
rachunek, po opuszczeniu programu
56 -
Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej
dla osób długotrwale bezrobotnych
30% -
Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej
dla osób o niskich kwalifikacjach
38% -
Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej
dla kobiet
39% -
stan na 31.07.2017r.
 
Sporz.: M. J. Budrowska 
Sokółka dn. 04.08.2017r.

Projekt partnerski: "Program 30+" realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Umowa nr UDA-RPPD.02.01.00-20-0135/16-00Kotwica

 

 

 

 

Strona dodana przez: Agnieszka Kirejczyk (2017-08-11 10:00:19)
Zredagowana przez: Agnieszka Kirejczyk (2017-08-11 10:08:51)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupsokolka.pl/strona/program-30-/390