Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
Projekty EFS
Statystyki graficzne

Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG

I. Podstawa prawna
1. Decyzja Komisji z dnia 23 grudnia 2002 roku wprowadzająca rozporządzenie Rady (EWG) nr 1612/68 dotyczące obsadzania wolnych miejsc pracy i podań o pracę C (2002) 5236 (2003/8/EC)
2. Statut EURES z 16 listopada 2010r.
3. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku (Dz.U.2011.257.1726)
Usługi EURES w Polsce świadczone są od 1 maja 2004 roku.
EURES to sieć współpracy publicznych służb zatrudnienia krajów należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) z innymi organizacjami regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi, działającymi w obszarze zatrudnienia, tj. związki zawodowe, organizacje pracodawców, władze lokalne i regionalne. W skład EOG wchodzą kraje Unii Europejskiej (Austria, Belgia, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rep. Czeska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy) oraz Norwegia, Islandia, Szwajcaria i Lichtenstein.
II. Zakres usługUsługi EURES obejmują w szczególności:
1. udzielanie bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia zgodnie z prawem swobodnego przepływu pracowników w Unii Europejskiej;
2. udzielanie pracodawcom pomocy w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych;
3. inicjowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami;
4. informowanie o sytuacji na rynkach pracy, z uwzględnieniem występujących tam zawodów deficytowych i nadwyżkowych;
5. przeciwdziałanie i zwalczanie pojawiających się przeszkód w mobilności w dziedzinie zatrudnienia;
6. informowanie pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz związków zawodowych i organizacji pracodawców o usługach EURES; 7. inicjowanie projektów o zasięgu międzynarodowym i zarządzaniu nimi.
III. Sieć informatyczna EURES
EURES działa w oparciu o sieć informatyczną i sieć ludzką (doradcy EURES, Asystenci EURES, pośrednicy pracy)
Główną stroną internetową zarządzaną przez Komisję Europejską jest http://europa.eu.int/eures
Każde państwo należące do sieci EURES posiada swoją stronę internetową. Adres polskiej strony EURES to
http://www.praca.gov.pl/eures. Znaleźć na niej można informacje o wdrażaniu systemu w Polsce, informację o aktach prawnych, okresach przejściowych wprowadzonych przez poszczególne kraje dawnej Piętnastki, o warunkach życia i pracy w krajach EOG oraz oferty pracy.
Strony internetowe zawierają:
1. Oferty pracyKażda osoba zainteresowana pracą w innym kraju EOG może uzyskać informacje o zagranicznych ofertach pracy skierowane do polskich pracowników na dwa sposoby:
• bezpośrednio przez Internet, wchodząc na stronę internetową http://europa.eu.int/eures  zawierającą bazę danych o wolnych miejscach pracy,
• od doradców i asystentów EURES, zatrudnionych w urzędach pracy.
Każdy pracodawca zainteresowany zatrudnieniem osób z EOG może umieścić swoją ofertę pracy na ww. stronie internetowej za pośrednictwem urzędów pracy.
Wyszukiwanie ofert pracy umożliwia funkcja "Job-Search". Każda oferta pracy posiada jednolitą strukturę, która ma za zadanie ułatwić osobie poszukującej pracy doprecyzowanie własnych preferencji. Oferty opisane są według takich kategorii, jak np.: nazwa zawodu, staż pracy, miejsce pracy, wykształcenie, rodzaj zatrudnienia (np. umowa o pracę na czas określony), wymiar etatu (np. w pełnym wymiarze godzin).
2. Bazę CV
Każda osoba poszukująca pracy w kraju należącym do EOG może zamieścić swoje CV w bazie danych EURES "CV-Search", dostępnej na portalu EURES. W ten sposób zaprezentuje się potencjalnym pracodawcom.
Żeby zarejestrować swoje CV, wystarczy połączyć się ze stroną internetową EURES i w trybie "on-line" wypełnić odpowiedni formularz. Każdy rejestrujący się użytkownik otrzyma hasło dostępu, które umożliwi mu późniejsze modyfikacje lub aktualizowanie danych. Pełny dostęp do bazy danych CV posiadają zarejestrowani doradcy EURES i pracodawcy. Przy przeglądaniu CV przez innych pracodawców liczba wyświetlanych pól tekstowych pozostaje ograniczona do najistotniejszych informacji, takich jak: wykształcenie, poszukiwany rodzaj zatrudnienia i wiek kandydata. W tej sytuacji kontakt z kandydatami jest ograniczony i możliwy wyłącznie przez doradcę EURES. W przypadku pełnego dostępu pracodawca może kontaktować się z kandydatem bezpośrednio. Usługa ta jest bezpłatna zarówno dla osób poszukujących pracy, jak również dla pracodawców.
3. Informacje o warunkach życia i pracy w krajach UE
Dane na temat warunków życia i pracy w wybranym kraju ułatwią dostęp do informacji o prawie pracy, umowach o pracę, ustawodawstwie socjalnym, edukacji, wzajemnym uznawaniu kwalifikacji zawodowych, systemie opieki zdrowotnej, systemie politycznym i administracyjnym, podatkach, życiu społecznym i kulturalnym, kosztach utrzymania i wielu innych. Dane o rynku pracy dotyczą informacji na temat stanu i trendów na rynku pracy - w podziale na regiony, sektory działalności, kwalifikacje pracowników oraz informacji na temat nadwyżek czy niedoborów zatrudnienia i dostępu do danego rynku pracy w okresie przejściowym.
Zamieszczone informacje o warunkach życia i pracy w krajach UE mają pomóc osobom poszukującym pracy w podejmowaniu świadomych decyzji związanych ze zmianą miejsca zamieszkania, pracy.
Bliższe informacje dotyczące możliwości podjęcia pracy, pozyskania pracowników, warunków życia i pracy oraz inn. dotyczące usług EURES w województwie podlaskim można uzyskać u:
Doradcy EURES
Wojewódzkiego asystenta EURES - WUP w Białymstoku pokój 12, tel. 85-74-97-235
Pośrednik pracy - PUP w Sokółce stanowisko nr 10 tel. 85-7229030  

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:45:27)
Zredagowana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-11-13 10:04:34)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupsokolka.pl/strona/posrednictwo-pracy-z-obszaru-ue-i-eog/66