Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa
Projekty EFS
Statystyki graficzne

Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa

Poradnictwo i informacja zawodowa polega na:

1. Udzielaniu bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia poprzez:


• udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia,
• udzielanie porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia, w tym badaniu zainteresowań i uzdolnień zawodowych,
• kierowaniu na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydanie opinii przydatności zawodowej do pracy i zawodu oraz kierunku szkolenia,
• inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy.
2. Udzielaniu pracodawcom pomocy:
• w doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy,
• we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników przez udzielanie porad zawodowych.

W Sali Informacji i Poradnictwa Grupowego Powiatowego Urzędu Pracy możesz skorzystać z Zasobów informacji zawodowych oraz informacji pomocnych w aktywnym poszukiwaniu pracy, które obejmują informacje o:

 


• zawodach i specjalnościach, w tym o zadaniach, czynnościach zawodowych i wymaganiach psychofizycznych oraz szansach zatrudnienia w poszczególnych zawodach;
• rynku pracy, w tym o pracodawcach i profilach prowadzonej przez nich działalności;
• zakresie i formach działania instytucji publicznych i niepublicznych, które mogą być przydatne w rozwiązywaniu problemów zawodowych lub w poszukiwaniu pracy;
• szkołach i instytucjach szkoleniowych;
• stowarzyszeniach zawodowych i formach ich działania;
• metodach i sposobach poszukiwania pracy w kraju i za granicą, w tym przez sieć EURES;
• sposobach i metodach rekrutacji oraz prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych;
• wzorach dokumentów aplikacyjnych;
• stronach internetowych, na których znajdują się informacje przydatne w rozwiązywaniu problemów zawodowych lub w poszukiwaniu pracy;
• warunkach świadczenia pracy;
• warunkach podejmowania działalności gospodarczej, w tym o przepisach prawnych, procedurach postępowania i wzorach dokumentów;
• instytucjach i organizacjach, które mogą wspierać indywidualne działania związane z rozwiązywaniem problemów zawodowych, poszukiwaniem pracy lub podejmowaniem działalności gospodarczej;
• projektach, w ramach których można uzyskać pomoc w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej oraz pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy;
• programu komputerowego „Doradca 2000" zawierającego m.in. pełne opisy zawodów od zadań i czynności wykonywanych w zawodzie po szanse zatrudnienia i płace;
• filmów zawodoznawczych;
• filmów instruktarzowych, np. „Autoprezentacja", „Poczucie własnej wartości", „Mowa ciała", itp.

Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa są świadczone w formie grupowej lubindywidualnej.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do doradcy zawodowego w Centrum Aktywizacji Zawodowej na stanowisko 1 lub 2 Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce, ul. Kryńska 40 lub w pokoju nr 4 oraz na stanowisko nr 1 Filii PUP w Dąbrowie Bł. ul. Gen. Sulika 4.

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:45:50)
Zredagowana przez: Agnieszka Kirejczyk (2017-02-24 13:03:17)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupsokolka.pl/strona/poradnictwo-zawodowe-i-informacja-zawodowa/67