Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy
Projekty EFS
Statystyki graficzne

Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy

 

POMOC W AKTYWNYM POSZUKIWANIU PRACY

 

Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy polega na przygotowywaniu osób bezrobotnych i poszukujących pracy do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu zatrudnienia poprzez:

 

 • uczestnictwo w szkoleniu z zakresu umiejętności poszukiwania pracy pn. „Szukam Pracy”
 • uczestnictwo w zajęciach aktywizacyjnych,
 • dostęp do informacji i elektronicznych baz danych

 

CO TO JEST SZKOLENIE Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI POSZUKIWANIA PRACY PN. „SZUKAM PRACY”?

 

Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy są przeznaczone dla bezrobotnych lub poszukujących pracy, w tym w szczególności dla osób, które:

 • nie posiadają doświadczenia w poszukiwaniu pracy;
 • utraciły motywację do poszukiwania pracy w związku z długotrwałym niepowodzeniem w jej poszukiwaniu;
 • chcą powrócić na rynek pracy po długim okresie braku aktywności zawodowej

 

Cel szkolenia

 

Celem szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy jest wykształcenie u bezrobotnych, niezbędnych umiejętności które mogą wykorzystać w trakcie poszukiwania pracy.

 

W zakres nabytych umiejętności w wchodzą:

 

 • profesjonalne tworzenie CV i listu motywacyjnego
 • nauka twórczego i pozytywnego myślenia
 • odkrywanie własnych umiejętności i możliwości
 • bilans umiejętności, możliwości i predyspozycji zawodowych
 • wiedza o rynku pracy
 • zakładanie własnej działalności gospodarczej
 • tworzenie indywidualnego planu działania
 • tworzenie dokumentów aplikacyjnych
 • nabycie umiejętności interpersonalnych
 • asertywność w poszukiwaniu pracy
 • metody wyszukiwania ofert pracy
 • przygotowanie do rozmowy z pracodawcą
 • przygotowanie do rozmowy telefonicznej z pracodawcą
 • przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej
 • radzenie sobie z niepowodzenia w poszukiwaniu pracy
 • pierwsze dni w nowej pracy

 

Czas trwania szkolenia

 

Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy trwa trzy tygodnie, pierwsze dwa poświęcone są teorii poszukiwania pracy natomiast cały trzeci tydzień szkolenia to praktyczne poszukiwanie pracy z bezpośrednią pomocą Lidera Klubu Pracy.

 

Stypendium szkoleniowe

 

Bezrobotni którzy będą brali udział w szkoleniu z zakresu umiejętności poszukiwania pracy otrzymają na podstawie Art. 41. pkt. 1 stypendium szkoleniowe 

 

CO TO SĄ ZAJĘCIA AKTYWIZACYJNE?

 

Zajęcia aktywizacyjne dotyczą zagadnień przydatnych w uzupełnieniu wiedzy i umiejętności potrzebnych do aktywnego poszukiwania pracy.

Realizowane są w formie warsztatów, w grupach składających się z nie więcej niż 16 osób. Zajęcia aktywizacyjne prowadzone są przez lidera klubu pracy.

 

Uczestnictwo w zajęciach umożliwia:

 

 • nauczyć się technik aktywnego poszukiwania pracy,
 • określić swoje mocne i słabe strony,
 • nabyć umiejętności prowadzenia rozmów z pracodawcą,
 • nauczyć się poprawnie przygotowywać dokumenty aplikacyjne (CV - życiorys, list motywacyjny),
 • poznać zasady analizowania ofert pracy,
 • zdobyć wiarę we własne siły i możliwości,
 • poznać zasady asertywności i jej znaczenie w codziennym życiu i w poszukiwaniu pracy,
 • poznać ludzi, którzy mają podobne problemy i wspólnie z nimi starać się je pokonać.

 

Uczestnictwo w zajęciach pozwala zdobyć nowe umiejętności oraz uświadomić sobie, że warto jest być osobą aktywną.

 

 

CO TO JEST DOSTĘP DO INFORMACJI I ELEKTRONICZNEJ BAZY DANYCH?

 

Dostęp do informacji i elektronicznej bazy danych polega na gromadzeniu, opracowywaniu i aktualizowaniu informacji niezbędnych dla osób zainteresowanych poszukiwaniem pracy i samozatrudnieniem.

 

Zasoby danych i informacji przydatnych w aktywnym poszukiwaniu pracy obejmują w szczególności:

 • informacje o zawodach i specjalnościach, w tym o zadaniach, czynnościach zawodowych i wymaganiach psychologicznych oraz szansach zatrudnienia w poszczególnych zawodach i specjalnościach,
 • informacje o rynku pracy, w tym o pracodawcach i profilach prowadzonej przez nich działalności,
 • informacje dotyczące możliwości podejmowania pracy przez osoby niepełnosprawne,
 • informacje o zakresie i formach działania instytucji publicznych i niepublicznych, które mogą być przydatne w rozwiązywaniu problemów zawodowych lub w poszukiwaniu pracy,
 • informacje o szkołach i instytucjach szkoleniowych, stowarzyszeniach zawodowych i formach ich działania,
 • informacje o metodach i sposobach poszukiwania pracy w kraju i za granicą, w tym przez sieć EURES,
 • informacje o sposobach i metodach rekrutacji oraz prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych,
 • informacje o wzorach dokumentów aplikacyjnych,
 • informacje o stronach internetowych, na których znajdują się informacje przydatne w rozwiązywaniu problemów zawodowych lub poszukiwaniu pracy,
 • informacje o warunkach świadczenia pracy,
 • informacje o warunkach podejmowania działalności gospodarczej, w tym o przepisach prawnych, procedurach postępowania i wzorach dokumentów,
 • informacje o instytucjach i organizacjach, które mogą wspierać indywidualne działania związane z rozwiązywaniem problemów zawodowych, poszukiwaniem pracy lub podejmowaniem działalności gospodarczej,
 • informacje o projektach, w ramach których można uzyskać pomoc w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej oraz pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy.

 

Zasoby informacji są udostępniane w powiatowym urzędzie pracy w formie drukowanej, audiowizualnej lub w formie dokumentów elektronicznych dostępnych na stronach internetowych urzędu.

 

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:46:26)
Zredagowana przez: Agnieszka Kirejczyk (2014-05-30 15:20:18)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupsokolka.pl/strona/pomoc-w-aktywnym-poszukiwaniu-pracy/68