Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Projekty EFS
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Praca sezonowa w EOG 113
Sieć Europejskich Ofert Pracy 99
Handel Ludźmi - informacje i film instruktażowy 25719
Bezpieczne wyjazdy za granicę - ulotka informacyjna 169
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 17737
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 3145
Przyznanie statusu bezrobotnego 2568
Przyznanie statusu poszukującego pracy 1889
Utrata statusu bezrobotnego 1760
Utrata statusu poszukującego pracy 1590
Rejestracja bezrobotnych 10578
Rejestracja przez Internet 5334
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2837
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 5299
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 4349
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 1671
Rejestracja poszukujących pracy 3277
Rejestracja przez Internet 1904
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1612
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 1913
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 1522
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 3053
Prawa bezrobotnych 2442
Prawa poszukujących pracy 2075
Obowiązki bezrobotnych 2150
Obowiązki poszukujących pracy 1751
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 5340
Pośrednictwo pracy krajowe 1681
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1757
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2348
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 1845
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 1933
Szkolenia 7532
Studia podyplomowe 1998
Inne formy podnoszenia kwalifikacji 1766
Przygotowanie zawodowe dorosłych 1754
Staże 3723
Prace interwencyjne 1750
Roboty publiczne 1688
Prace społecznie użyteczne 2527
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2807
Instrumenty adresowane do bezrobotnych do 30 roku życia 2352
Bon szkoleniowy 2355
Bon stażowy 4037
Bon na zasiedlenie 6449
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 8353
Wysokość świadczeń pieniężnych 3642
Zasiłek dla bezrobotnych 5221
Wysokość wypłacanego zasiłku 2773
Utrata zasiłku 1973
Ubezpieczenie zdrowotne 1723
Dodatek aktywizacyjny 4278
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 9041
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 2989
Zwrot kosztów przejazdu 1990
Zwrot kosztów zakwaterowania 1816
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 2064
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 1870
Pożyczka szkoleniowa 2589
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 1588
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 1809
Inne finansowe formy wsparcia 2246
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 1526
Dokumenty do pobrania 12199
Agencje zatrudnienia 2353
Inne informacje 2413
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 3507
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 23299
Zgłoszenie oferty pracy 3106
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 2253
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 1883
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 1758
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3186
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 1639
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 1657
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 6926
Pośrednictwo pracy krajowe 1626
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1529
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 1522
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 2272
Fundusz szkoleniowy 2362
Przygotowanie zawodowe dorosłych 1683
Staże 11060
Prace interwencyjne 3870
Roboty publiczne 1729
Prace społecznie użyteczne 2306
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 4359
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 1612
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 1721
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 1945
Zwolnienia grupowe 1514
Wysokość świadczeń pieniężnych 2655
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 1802
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 1588
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 1377
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 2328
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 1297