Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Projekty EFS
Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Praca sezonowa w EOG 60
Sieć Europejskich Ofert Pracy 51
Handel Ludźmi - informacje i film instruktażowy 25584
Bezpieczne wyjazdy za granicę - ulotka informacyjna 126
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 17084
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 3051
Przyznanie statusu bezrobotnego 2494
Przyznanie statusu poszukującego pracy 1826
Utrata statusu bezrobotnego 1700
Utrata statusu poszukującego pracy 1534
Rejestracja bezrobotnych 10339
Rejestracja przez Internet 5207
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2742
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 5139
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 4228
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 1617
Rejestracja poszukujących pracy 3180
Rejestracja przez Internet 1851
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1559
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 1860
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 1480
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 2947
Prawa bezrobotnych 2352
Prawa poszukujących pracy 2014
Obowiązki bezrobotnych 2064
Obowiązki poszukujących pracy 1684
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 5241
Pośrednictwo pracy krajowe 1618
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1698
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2277
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 1779
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 1878
Szkolenia 7377
Studia podyplomowe 1936
Inne formy podnoszenia kwalifikacji 1707
Przygotowanie zawodowe dorosłych 1691
Staże 3652
Prace interwencyjne 1692
Roboty publiczne 1634
Prace społecznie użyteczne 2476
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2725
Instrumenty adresowane do bezrobotnych do 30 roku życia 2312
Bon szkoleniowy 2286
Bon stażowy 3971
Bon na zasiedlenie 6297
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 8183
Wysokość świadczeń pieniężnych 3576
Zasiłek dla bezrobotnych 5136
Wysokość wypłacanego zasiłku 2697
Utrata zasiłku 1900
Ubezpieczenie zdrowotne 1660
Dodatek aktywizacyjny 4182
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 8792
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 2940
Zwrot kosztów przejazdu 1935
Zwrot kosztów zakwaterowania 1751
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 1981
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 1802
Pożyczka szkoleniowa 2544
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 1538
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 1752
Inne finansowe formy wsparcia 2181
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 1477
Dokumenty do pobrania 11899
Agencje zatrudnienia 2288
Inne informacje 2342
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 3433
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 22743
Zgłoszenie oferty pracy 2993
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 2164
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 1826
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 1703
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3105
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 1586
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 1605
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 6760
Pośrednictwo pracy krajowe 1571
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1475
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 1468
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 2213
Fundusz szkoleniowy 2296
Przygotowanie zawodowe dorosłych 1631
Staże 10837
Prace interwencyjne 3792
Roboty publiczne 1673
Prace społecznie użyteczne 2265
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 4271
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 1565
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 1665
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 1883
Zwolnienia grupowe 1465
Wysokość świadczeń pieniężnych 2597
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 1743
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 1532
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 1327
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 2288
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 1259
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 1781
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 1769
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 1419