Jesteś tutaj: Strona główna
Projekty EFS
Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2016-08-10

Sokólski rynek pracy w lipcu 2016r.

Liczba osób bezrobotnych na koniec lipca 2016r. wynosiła 3926 osób. W porównaniu do ubiegłego miesiąca była o 9 osób niższa, zaś porównując do lipca 2015r. liczba ta była niższa o 210 osób. Liczba osób nowo rejestrujących się w lipcu 2016r. wyniosła 340 i była o 132 osoby niższa w stosunku do liczby osób rejestrujących się w lipcu 2015r., natomiast liczba wyrejestrowanych osób bezrobotnych wyniosła 349 i była niższa o 78 osób w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Czytaj aktualność: Sokólski rynek pracy w lipcu 2016r.
2016-07-22

Wsparcie dla pracodawców na zatrudnienie osób do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce uprzejmie informuje, że posiada jeszcze na 2016 r. wolne środki Funduszu Pracy na refundację pracodawcy/ przedsiębiorcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne za zatrudnione osoby bezrobotne do 30 roku życia, w ramach nowej formy wsparcia określonej w art. 150f ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645).

Czytaj aktualność: Wsparcie dla pracodawców na zatrudnienie osób do 30 roku życia
2016-07-22

Uznawanie kwalifikacji zawodowych w ramach Projektu ProRecognition

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa przy wsparciu Federalnego Ministerstwa ds. Kształcenia i Nauki w Niemczech na terenie Polski w okresie od października 2015r. do końca 2018r. realizuje Projekt ProRecognition.

Ma on na celuświadczenie nieodpłatnego doradztwa w zakresie uznawania kwalifikacji zawodowych w Niemczech i w Polsce.

Czytaj aktualność: Uznawanie kwalifikacji zawodowych w ramach Projektu ProRecognition
2016-07-21

Dni rekrutacyjne dla Polaków w Norwegii

Dni rekrutacyjne dla Polaków w Norwegii

Czytaj aktualność: Dni rekrutacyjne dla Polaków w Norwegii
2016-07-18

Szansa uzyskania pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej i utworzenie stanowisk pracy

Na podstawie art. 109e ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.) została zawarta umowa między Ministrem Pracy i Polityki Społecznej oraz Prezesem Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie realizacji II etapu programu pożyczkowego pn. „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” 

Czytaj aktualność: Szansa uzyskania pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej i utworzenie stanowisk pracy
Ważne od: do:
Forma aktywizacji Miejscowość Stanowisko Miejsc Ważność
Porady grupowe Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce Doradca zawodowy nie dotyczy od 2016-07-01
do 2016-09-30
Porady grupowe Filia PUP w Dąbrowie Białostockiej Doradca zawodowy nie dotyczy od 2016-07-01
do 2016-09-30
< poprzednia 1 następna >